Filiale regionale

  Asociatia Hereford are colaborari internationale dar si regionale.

  Ne propunem sa imbunatatim efectivul de animale din rase superioare si sa ne extindem potentialul.  In acest moment, avem filiale in Banat si Dobrogea. Va asteptam sa aderati la asociatia Hereford daca doriti sa va alaturati crescatorilor de animale premium.

  In Romania, este cererea foarte mare de carne premium, insa productia este limitata si dezorganizata.

Obiectivele  Asociatiei  sunt:

a)   promovarea bovinelor din rasa de carne Hereford

b)   coordoneaza si inregistreaza efectivul de animale, desfasoara activitatea de control oficial, inscrie in buletin numerele matricole ale femelelor nou intrate in COP, verifica organizarea si inregistrarea datelor din ferme;  exercita autoritate de verificare si supraveghere proprie sau in parteneriat cu asociatii de profil, institutii publice si private abilitate, asupra tuturor  aspectelor ce tin de genetica animalelor din rasa Hereford.

c)   promovarea activităţii de ameliorare a efectivelor de animale în direcţia măririi şi îmbunătăţirii producţiei de carne.

d)   consultanta si susţinere financiară a organizării exploataţiilor membre in asociaţie, în vederea reprezentării intereselor în relaţie cu furnizorii de imputuri şi beneficiari ai produselor realizate.

e)   asigurarea unor venituri proprii prin valorificarea producţiei marfă la nivel intern si international.

f)    stimularea creşterii efectivelor în zonele care prezintă oportunităţi în creşterea animalelor.

g)   sporirea veniturilor proprii ale fermierilor şi trecerea de la autoconsum la producţia comercială.

h)   creşterea efectivului matcă şi a natalităţii în vederea creşterii efectivului de tineret destinat îngrăşării şi sacrificării la greutăţi optime.

i)     crearea de canale de distributie a produselor agroalimentare si lansarea acestui sector în vederea asigurării necesarului de carne pentru consumul populaţiei.

j)     accesarea de fonduri europene si guvernamentale; cooperarea cu institutiile abilitate in procesul de aliniere la standardele Comunităţii Europene privind modul de acordare a subvenţiilor şi de valorificare în funcţie de clasele de calitate reglementate de sistemul EUROP de clasificare a carcaselor.

k)   valorificarea, administrarea si concesionarea păşunilor, terenurilor agricole si padurilor din patrimoniul public sau privat.

l)   infiintarea de centre specializate pentru export/comert intracomunitar si international pentru marirea capacitatii de crestere si exploatare a animalelor pentru ingrasare;

m)   incurajarea si crearea de capacitati de producere a cerealelor destinate furajarii efectivului animalier tanar si a animalelor adulte in perioada de finisare;

n)   sprijinirea cresterii efectiv matca, suficient de mare pentru structurarea productiilor in cele doua directii: lapte si carne .

o)   crearea de programe; asigurarea unui  disponibil mare de specialişti în domeniul creşterii, reproducţiei, ameliorării, apărării sănătăţii, cercetare şi învăţământ de specialitate, prin aport propriu si accesare de fonduri europene si/sau guvernamentale.

p)   implementarea de sisteme inovatoare, logistica de ultima generatie, solutii integrate de management si marketing.

q)   integrarea activităţii de ameliorare a efectivelor de animale la normele şi standardele UE.

r)    sprijinirea si incurajarea respectarii bunastarii animalelor si a normelor sanitar-veterinare in vigoare.  

s)   realizarea de parteneriate inspre indeplinirea obiectivelor asociatiei

t)    atragerea de investiţii în infrastructură, centre de informare agroturistice şi dezvoltarea marketingului serviciilor agroturistice a fermelor;

u)   altele, in vederea  indeplinirii in bune conditii a scopului asociatiei.

(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociatia îsi propune realizarea următoarelor activităti:

a)   organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinte, dezbateri publice.

b)   organizarea de manifestatii publice si alte activităti de informare a opiniei publice, potrivit legii;

c)   realizarea, editarea si difuzarea de cărti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative;

d)   acordarea de consultantă si consiliere, precum si de asistentă juridică membrilor Asociatiei, în conformitate cu scopul acesteia;

e)   monitorizarea si sprijinirea activitătii autoritătilor publice prin proceduri specifice de advocacy;

f)    dezvoltarea de programe proprii si în regim de parteneriat cu autoritătile publice din tară si străinătate;

g)   declararea si formularea actiunilor, cererilor, petitiilor si apărărilor necesare în fata institutiilor statului;

h)   derularea unor activităti de sponsorizare/mecenat;

i)    dezvoltarea unor activităti economice directe în vederea autofinantării, în concordantă cu scopul Asociatiei;